Teg -Metargränd 7A-B

Förklaring

Hyresfastighet på Teg som innefattar 6 st lägenheter.