november 2013

Förvärv av Skolgatan 83

Möjligt med förtätning på Teg – Umeå