Teg – Bölevägen 33 & 35

Förklaring

Förtätningsprojekt vid gamla cykelbron på Teg. 4 st fina parhus. Totalt 8 st enheter.